Hírek 6/6

Faluújság 2020/1 - március

Faluújság 2020/1 - március

Rövid ízelitő a tartalomból:
Önkormányzati hírek (2. oldal)
800 év 800 km, futás a 800 éves Tápiógyörgyéért (3. oldal)
Vendégségben Wass Albert fiánál (4. oldal)
Száz éve, 1920. március 6-án született id. Földes József (5. oldal)
120 éves az Önkéntes Tűzoltók Egyesülete (8. oldal)

Letöltés


2020. február 19. - Tájékoztatás

Tisztelet Szülők!
A gyermek, a jelenleg hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Abban az esetben, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja, a Kormány rendeletében kijelölt szerv – 2020. január 1-től a járási hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, a szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.
Tápiógyörgyén az ügysegéd minden héten kedd 14.00-16.00 óra között látja el, a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket.

Tápiógyörgye, 2020. február 19.

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Polgármesteri Hivatal

Cím: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Telefon: +36 53 383 001
E-mail: tapio@t-online.hu

onkeulogo

epapír

mo_hu
pestmegyeibekelteto

svájci hozzájárulás_logo

Kalandok a Pusztában

umft

A "Kalandok a pusztában" című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Bővebben

busz

20+1 személyes Mercedes busz bérelhető a tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatalnál.
+36 53 383 001 (110-es melléken)
Megrendelőlap
Megrendelés visszaigazolása