Hírek 4/4

2020. április 8. - Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS
A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beíratkozásról

Tisztelt  Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beíratkozásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozatában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A kötelező felvételt biztosító Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde a fenntartójától megkapott lista alapján
2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi gyermeket.
A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük az érintett szülőket.

A beíratkozáshoz szükséges iratok bemutatására majd későbbi időpontban kerül sor, melyről a szülőket tájékoztatjuk.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az Oktatási Hivatal a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§.(1.c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére postai úton. A postai értesítések, a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Más településekről érkező gyermekek óvodai beíratkozására vonatkozó szándéknyilatkozatait 2020. április 17-ig fogadjuk.
A szándéknyilatkozatot elektronikus, vagy postai úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők.

Beíratkozással kapcsolatos információt a 06-53-383-099 telefonszámon, vagy az ovoda.gyorgye@freemail.hu e-mail címen kérhet.
2020. április 15-16-17-én naponta 8:00 – 16:00 óráig szívesen állunk rendelkezésükre.

Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Lesták Péter Jánosné  intézményvezető


2020. március 28. - Tájékoztatás

kijaras01kijaras02kijaras03


2020. - Kiemelkedő rendezvényeink

2020-ban megszervezett kiemelkedő rendezvényeink:

 • 800 éves a település
 • 120 éves az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 • 50 éves a zeneoktatás a településen

Tápiógyörgye 800 éves


2020. március 17. - Tájékoztatás (egészségügyi intézkedések)

Tisztelt lakosok!

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni azokról az intézkedésekről, melyeket Kásler Miklós miniszter úr rendelt el:

 • A fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.
 • Felfüggesztik a népegészségügyi szűrővizsgálatokat, hogy kapacitásokat biztosítsanak a védekezésre.
 • A közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad, hogy limitálják az orvos-beteg találkozásokat.
 • A keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállítani.
 • Nem kell személyesen bemenni a stabil állapotú krónikus betegek tanácsadásához és a szokásos gyógyszereinek megrendeléséhez sem.
 • Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követően még 90 napig.
 • A veszélyhelyzet végéig el kell halasztani az ütemezett műtéteket a sürgőssé váló műtétek kivételével.

2020. március 17. - Tájékoztatás (intézkedések a veszélyhelyzettel kapcsolatban)

covid01

covid02


2020. március 17. - Tájékoztatás (tájékoztató link a koronavírusról)

Tisztelt lakosok!

Az alábbi linken tudnak tájékozódni arról, hogy mely országban aktuálisan hány koronavírus fertőzött van jelenleg.
Kérjük, hogy mielőtt el- vagy visszautazást terveznek, ez alapján mérlegeljék döntésüket!
Az önkormányzat TOVÁBBRA IS regisztrálja a községbe külföldről beutazókat, köszönjük mindenkinek az együttműködést! 

2020. március 17. - Tájékoztatás (külföldi utazás)

Tisztelt lakosok!

Kérjük azokat a lakosokat illetve családtagjaikat, akik külföldön jártak az elmúlt két hétben, vagy jelenleg ott tartózkodnak és már tudják a várható hazaérkezésük időpontját, TELEFONON vagy e-mailben jelezzék a Polgármesteri Hivatal titkárságán nevük, lakcímük, elérhetőségük megadásával illetve annak megjelölésével, hogy honnan és mikor (hónap, nap) térnek vissza a településre.
A nyilvántartás célja, hogy a Hivatal tudomással bírjon róluk és ha szükséges, segítséget tudjon nyújtani a számukra. A lista nem a nyilvánosságnak készül!
Az önkormányzat munkatársai a közösségi oldalakra kitett bejelentkezéseket is nyomon követik!

Telefonon az alábbi számokon: 06 53 383 001; 06 30 955 5770

e-mailben:
tapio@t-online.huonkormanyzat.tapiogyorgye@gmail.com


2020. március 17. - Tájékoztatás (Szociális Bizottsági ülés)

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Varró István polgármester úr saját jogkörében eljárva, kibővített Szociális Bizottsági ülést hívott össze 2020. március 14. napján este 5 órára.
Az ülés során arról döntöttünk, hogy a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde működését korlátozni szükséges, összhangban az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján bejelentett javaslataival. A korlátozások célja, hogy minél kisebb létszámú csoportok tartózkodjanak az óvoda épületében.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbiakban felsoroltak 2020. március 16. napjától (hétfő) lépnek életbe:

 • Azoknak a gyermekeknek biztosítjuk elsősorban az ellátást és tartunk fenn férőhelyet az intézményben, akiknél egyik szülő sem tudja megoldani a gyermek otthoni felügyeletét;
 • A fentiekből következően az otthon maradó gyermekek távollétét igazolni nem szükséges;
 • Beteg gyermeket a legenyhébb megfázás vagy influenza jellegű tünet megléte esetén sem áll módunkban fogadni;
 • Beteg szülő ne kísérjen gyermeket az intézménybe;
 • A gyermekeket a szülőknek, kísérőknek az óvoda bejáratánál kell átadni az ott tartózkodó óvodai alkalmazottnak;
 • Azon családok esetében, ahol valamely családtag kettő héten belül tért haza külföldről, a gyermekeket nem fogadja az intézmény;

A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.
Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelettel:

Varró István polgármester
és
Lesták Péterné Vajon Ildikó intézményvezető


Faluújság 2020/1 - március

Faluújság 2020/1 - március

Rövid ízelitő a tartalomból:
Önkormányzati hírek (2. oldal)
800 év 800 km, futás a 800 éves Tápiógyörgyéért (3. oldal)
Vendégségben Wass Albert fiánál (4. oldal)
Száz éve, 1920. március 6-án született id. Földes József (5. oldal)
120 éves az Önkéntes Tűzoltók Egyesülete (8. oldal)

Letöltés


2020. február 19. - Tájékoztatás

Tisztelet Szülők!
A gyermek, a jelenleg hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Abban az esetben, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja, a Kormány rendeletében kijelölt szerv – 2020. január 1-től a járási hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, a szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.
Tápiógyörgyén az ügysegéd minden héten kedd 14.00-16.00 óra között látja el, a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket.

Tápiógyörgye, 2020. február 19.

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Polgármesteri Hivatal

Cím: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Telefon: +36 53 383 001
E-mail: tapio@t-online.hu

onkeulogo

epapír

mo_hu
pestmegyeibekelteto

svájci hozzájárulás_logo

Kalandok a Pusztában

umft

A "Kalandok a pusztában" című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Bővebben

busz

20+1 személyes Mercedes busz bérelhető a tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatalnál.
+36 53 383 001 (110-es melléken)
Megrendelőlap
Megrendelés visszaigazolása