Hírek 4/6

Faluújság 2020/5 - december

Faluújság 2020/5 - december

Rövid ízelitő a tartalomból:
Önkormányzati hírek (2. oldal)
Új eszközökkel bővült a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde udvari játékparkja (4. oldal)
Tápió mentéért-díj adományozása Vidra Tamásnak (5. oldal)
Mozzanatok az U 16-os focicsapat életéből (10. oldal)
Az Adventi koszorúról és a település dekorációiról (16. oldal)

Letöltés


2020. november 12. - Tájékoztatás (Nagykátai Járási hivatal)

szunet


2020. november 12. - Tájékoztatás (kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélfogadása)

ugyfelfogadas


2020. november 10. - Adó befizetési számlaszámok

Számlaszám Számla megnevezése
6520001211069533

Talajterhelési díj

6520001211110048 Magánszemélyek kommunális adója
6520001210000221

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

6520001211110086

Helyi iparűzési adó

6520001211110701

Földbérbeadásból származó jövedelem

6520001211110055

Gépjárműadó

6520001211110691 Pótlék
6520001211110718 Bírság és végrehajtási ktg.
6520001211110062

Egyéb bevételek

6520001210000025

Idegen bevételek

6520001210001961 Államigazgatási illeték beszedési

2020. október 27. - Kérelem szociális célú tüzelőanyag kiosztásához

A kérelem INNEN letöltve tekinthető meg.
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell leadni.
A támogatás iránti igény benyújtás határideje 2020. november 2. (hétfő) 16.00 óra. A határidő jogvesztő.


2020. október 27. - Haszonbérlet

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0213/8 hrsz-ú, 28 ha 2477 nm nagyságú, 816,71 AK értékű és a 0213/9 hrsz-ú, 0,4561 ha nagyságú, 5,41 AK értékű külterületi ingatlanok haszonbérletére pályázatot ír ki. A két külterületi ingatlan egyben bérelhető, egy haszonbérleti szerződésben.
A pályázatokat zárt borítékban, 2020. november 13. (péntek) 12:00-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
A haszonbérlet mértékét "....Ft/ha/év" összegben szükséges megjelölni.
A pályázatok eelbírálásának határideje 2020. november 23.
A pályázatot benyújtó természetes személy vagy jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás helyi adótartozással nem rendelkezhet.


2020. október 27. - Sírhelyek újraváltása

A 25 ÉVNÉL RÉGEBBI SÍROKAT SZÍVESKEDJENEK ÚJRAVÁLTANI!
 A lejárt és újra nem váltott sírhelyek az 1999. évi XLIII. törvény és a 145/1999. (X.1.) számú kormányrendelet alapján a temető fenntartójának tulajdonába kerülnek.
Kérjük azokat a hozzátartozókat, akiknek a tápiógyörgyei köztemetőben lejárt használati idejű sírhelye van, gondoskodjanak azok újraváltásáról. Az 1995 előtt megváltott sírhelyek járnak le ebben az évben. Újraváltás elmulasztása esetén a sírhelyek feletti rendelkezési jog a Községi Önkormányzatot illeti meg.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (sírhely-használati idő):

  1. a koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
  2. sírbolt esetén 25 év;
  3. urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatóak.
Az újraváltandó sírhelyek listája megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, Nagyné Bíró Adrienn köztisztviselőnél.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-53-383-001 /110 melléken.

Befizetni lehet:
Polgármesteri Hivatal Pénztárában, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Ügyfélfogadási ideje:
hétfő- csütörtök: 8-16 óráig
péntek: 8-11 óráig
DÍJTÉTELEK a 13/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet alapján:
a) koporsós betemetés/rátemetés (25 évre): 
egyszemélyes temetési hely:      10.000 Ft+ÁFA
kétszemélyes temetési hely:       18.000 Ft+ÁFA

 b) urnasírhely (10 évre)                    
egyszemélyes temetési hely:       10.000 Ft+ÁFA
kétszemélyes temetési hely:        18.000 Ft+ÁFA

c) Urnafalban urnahely (kolumbárium) 10 évre 14.000 Ft+ÁFA

Varró István
polgármester


Faluújság 2020/4 - október

Faluújság 2020/4 - október

Rövid ízelitő a tartalomból:
Önkormányzati hírek (2. oldal)
Visszaadtuk a zeneiskolát a zeneiskolásoknak - tovább épül, szépül Tápiógyörgye (3. oldal)
Bodócs Ildikó emlékére (5. oldal)
A szív alakú gyűjtő története (7. oldal)
Interjú Vágány Judittal (8. oldal)

Letöltés


2020. szeptember 01. - ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás

A leírás INNEN letöltve tekinthető meg.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Tápiógyörgye Község  Önkormányzata  pályázatot  hirdet  –  a    köztulajdonban    álló    gazdasági    társaságok    takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  (a  továbbiakban:  Mt.)  alapján a GAMESZ  Nonprofit Korlátolt   Felelősségű   Társaság   ügyvezető   igazgató  
munkakörének  munkaviszony keretében történő betöltésére, az alábbiak szerint:


Faluújság 2020/3 - július

Faluújság 2020/3 - július

Rövid ízelitő a tartalomból:
Önkormányzati hírek (2. oldal)
Hulladékgazdálkodásról, szelektív hulladékgyűjtésről, hulladékgyűjtő szigeteink állapotáról (4. oldal)
Tanévzárás és ballagás rendkívüli helyzetben (6. oldal)
Interjú Varga Imre P. Kapisztrán ferences szerzetessel (9. oldal)

Letöltés


2020. június 30. - A település névhasználatáról

A szabályzat INNEN letöltve tekinthető meg.

Polgármesteri Hivatal

Cím: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Telefon: +36 53 383 001
E-mail: tapio@t-online.hu

onkeulogo

epapír

mo_hu
pestmegyeibekelteto

svájci hozzájárulás_logo

Kalandok a Pusztában

umft

A "Kalandok a pusztában" című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Bővebben

busz

20+1 személyes Mercedes busz bérelhető a tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatalnál.
+36 53 383 001 (110-es melléken)
Megrendelőlap
Megrendelés visszaigazolása