Hírek
Település Arculati Kézikönyv
Választások
   A település története
   A település jelen állapotáról
   A település címeréről
   Testvérvárosi kapcsolat
   Kitüntetettek
   Tápiógyörgye adatai
   Legújabb képek
   Polgármesteri Hivatal
   Képviselőtestület
   Bizottságok
   Kisebbségi Önkormányzat
   Rendeletek
   Határozatok
   Tájékoztatások, letöltések
   Ár- és díjtételek
   Kazinczy Ferenc Általános    Iskola
   Kastélykert Óvoda
   Bartók Béla Zeneiskola
   Községi Könyvtár és
   Művelődési Ház
   Gondozási Központ
   Családsegítő és
   Gyermekjóléti Szolgálat
   Ifjúsági tábor
   Falumúzeum
   Strandfürdő
   Tájvédelmi Körzet
   Erdei iskola
   Eseménynaptár
   Térkép
   Nagykátai Járási Hivatal
   Asztalitenisz
   Labdarúgás
 
Intézmények > Községi Könyvtár


www.emagyarorszag.hu Internetezési lehetőség a Könyvtárban, a nyitva tartási időn belül. Díja: 150 Ft/óra
Fénymásolás: 25 Ft/oldal, Nyomtatás: 25 Ft/oldal,
Szkennelés: 150 Ft/oldal

 

Községi Könyvtár honlapja

A Községi Könyvtár megalakulásának története
(Szabó Erika, könyvtárvezető)

Előzmények:
Tápiógyörgyén 1908-1950-ig működött az Iparos Kör. Kb. 500 kötetes könyvtárral rendelkezett. Ez akkor községünkben a legnagyobb gyűjteménynek számított.
A klasszikusokon kívül úgynevezett filléres ponyvaregények, a kor lektűr irodalma alkotta a gyűjteményt. Újságokat és folyóiratokat is járattak, így a Tolnai Világlapját és a Nagykátai Járás c. hírlapot.
        

A község könyvtára 1950-ben alakult a Zöldmező Mg.Tsz. irodája helyén (ma idősek otthona).
1950-ben 168 kötete és 25 beiratkozott olvasója volt. Ott működött 1960-ig, a TSZ megalakulásáig.

A folyamatosan bővülő könyvtári állomány ezután a Községháza udvarán lévő kis épületben kapott helyet. Az épület lepusztult állapota és szűkös volta miatt, igen mostoha körülmények között működhetett a kis könyvtár. Mindezek ellenére, állománya jó volt.
Ebben az időben egy lelkes tanítónő, Lenkey Elvira gondozta, igazgatta a könyvtárat. Kiváló érzéssel válogatta és vásárolta a könyveket, sokakat ráébresztve az olvasás ízére, szeretetére.

Az áldatlan körülményeknek és a zsúfoltságnak 1978-ban vége szakadt. Ekkor adták át ugyanis a Fehér József által tervezett Faluházat, amelynek emeleti részében helyet kapott az ekkorra már közel 17.000 kötetre felfejlesztett könyvállomány.
A 21,2 m2-es terület után 200 m2-nyi terület állt rendelkezésre.
Tágas, világos terek, kultúrált környezet. Ide már örömmel térhettek be az olvasni, művelődni vágyók.
Az 1980-as évek közepére jelentősen megnőtt az állomány; több mint 20.000 kötet könyv, 400 db hanglemez, 50 féle folyóirat állt az olvasók rendelkezésére.
         


Jelenleg leltárba vett állományunk 25.647 kötet könyv, beiratkozott olvasóink száma 315 - sajnos fele a 20 évvel ezelőtti létszámnak.
Az internet térhódításával visszaszorult a könyvek és az olvasás iránti igény. 3 fő részmunkaidős könyvtáros végzi a tevékenységet.
Évi 400.000 Ft összeget kapunk állománygyarapításra és a meglévő állomány gondozására.
Könyvtárunk helyet ad a nyugdíjas klubnak; könyvbemutatók, könyvtári órák és kiállítások színtere.
Pályázatot nyújtottunk be számítógépekre és az internet-hozzáférés megteremtésével reményeink szerint visszacsalogathatjuk régi tagjainkat és újakat is szerezhetünk.

A Faluház és Könyvtár felújítása 2006-ban megtörtént. Ez idő alatt a könyvtár zárva tartott. A három hónapos kényszerszünet után 2006. V. 28-án volt az ünnepélyes átadás. Komoly felújítási munkálatok után (tetőépítés, nyílászárók cseréje, padozatcsere, festés, és még sorolhatnánk) a könyvtár is megújult. Új függönyöket, szőnyegeket, asztalokat kaptunk. A bejárati rész akadálymentesítésén kívül egy lépcsőjáró segíti a mozgáskorlátozott látogatók feljutását az emeletre, ahol a könyvtár található. Külön kialakított, üvegfallal elzárt részen 5 számítógép várja az internetezni vágyókat a könyvtár nyitva tartási idejében.

Küldetésnyilatkozat:

A tápiógyörgyei Községi Könyvtár nyilvános könyvtárként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való szabad hozzáférést.
E cél megvalósítása érdekében támogatjuk:
- az írni-olvasni tudás fejlesztését,
- az egész életen át tartó önképzést,
- az oktatás különböző színterein való tanulást,
- a közéleti részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozások megismerését,
- a gazdaság, kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését,
- a szabadidő hasznos eltöltését,
- a lakosság általános tájékozódásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítását.

Alapfeladatként jelöljük meg továbbá, hogy a fenticélok elérése, megvalósítása érdekében:
- gyűjteményünket a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,
- tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról,
- részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.

Ingyenes alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvtár helyben használata, állományfeltáró eszközök használata.

"A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok, a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek."
                                                                                           Charles William Eliot

A könyvtár nyitva tartási ideje:

hétfő: 13.00-17.00
kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00-17.00
szerda: -
csötörtök: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
péntek: 13.00-17.00
szombat: -
vasárnap: 13.00-17.00

A könyvtár beíratkozási díja 16-70 éves korig 300 Ft/fő/naptári év, 16 év alatt és 70 év fölött ingyenes.

 

 
az oldal tetejére