Íme néhány gondolat Kókainé Lányi Marietta szakértőnktől:

 

„Jelen szakértői vélemény a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjára vonatkozó, az oktatási miniszter 2/2005. (III. 1.) OM rendeletében foglaltak pedagógiai programba való beépítésére vonatkozik.
A pedagógiai program sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó átdolgozása szakszerű, jól ötvözi az Irányelvekben kifejtetteket a saját iskolára vonatkozó elvekkel, feladatokkal.
Kiemelt értéke a pedagógiai programnak, hogy a nevelőtestület közös gondolkodását, elveit tükrözi, a pedagógusok együtt fogalmazták meg iskolájuk nevelési elveit, programját.
Kitér a program az iskola megváltozott helyzetére, új feladataira, megfogalmazza a pedagógiai, szemléletbeli és módszertani változtatás szükségességét
Nagyon szép a pedagógiai program koherenciája, nem csupán az integrációról szóló fejezetben, hanem sok más területeknél (mikrokörnyezet, célok, kiemelt feladatok, értékelés, személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, eszközök) megjelennek, szépen kidolgozottak az integrált nevelésből adódó feladatok és lehetőségek.
A személyi és tárgyi feltételek tükrözik, hogy az iskola rendelkezik az együttneveléshez szükséges feltételekkel, a gyógypedagógiai fejlesztés biztosított. Kiderül a pedagógiai programból, hogy az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják megvalósítani különféle – differenciált fejlesztést szolgáló – módszerek és szervezeti formák alkalmazásával.
 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának átdolgozása összhangban van a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről szóló dokumentumában foglaltakkal, megfelel sajátos nevelési igényű tanulók integrációjával kapcsolatos szakmai elvárásoknak. „